Glasimpex projecten met constructieve beglazing

Constructieve beglazing is een specialisme van Glasimpex. Het bedrijf ontwikkelt zich hiermee snel tot een belangrijke partner voor architecten en bouwbedrijven. Bekijk een aantal van de door Glasimpex gerealiseerde projecten met constructieve beglazing.

Hieronder geven wij u een idee omtrent de mogelijkheden van glasconstructies gerealiseerd door Glasimpex Schiedam B.V. naar aanleiding van de verzoeken van diverse architecten.
Het begint met een vraag en eindigt in een gereed product zoals gewenst door de architect. Eventueel ondersteund door benodigde berekeningen en testen in binnen- en buitenland, welke voldoen aan de huidige Europese regelgevingen.

Recent Project: Constructief glazen luifel Stadhoudersplein Rotterdam

De glazen luifel aan het stadhoudersplein in Rotterdam is een ontwerp van VVKH Architecten in Leiden in combinatie met Glasimpex Vlaardingen. De luifel is de eerste in zijn soort. De glazen liggers zijn van PVB-gelaagdglas opgebouwd uit drie lagen thermisch voorgespannen glas 12x440mm. De glazen ligger zijn 2700mm lang, en h.o.h. 2133mm gemonteerd.

Bekijk de fotogalerie

De bevestiging van de glazen ligger aan de stalen torsie ligger is uitgevoerd met stalen hoeken. De glazen ligger zijn aan de stalen hoekken bevestigd door een combinatie van klemming en stuik. Klemming wordt geactiveerd door de bout voor te spannen. Stuik door de ruimte tussen vulring en gat in het glas te vullen met een materiaal.

De glazen liggers zijn analytisch (zonder FEM) statisch berekend door Glasimpex. Doordat de gemeente de berekening niet kon toetsen op het bouwbesluit (door het ontbreken van normen) heeft de gemeente een second opinie geëist. Deze is uitgevoerd door Prof.Ir.R.Nijsse. De berekeningen zijn zonder enig commentaar goed bevonden.

De gemeente eiste dat de capaciteit van de verbinding tussen de ligger en de bouwkundige constructie getest zou word. Door Glasimpex is voorgesteld om de verbindingscapaciteit op stuik en wrijving apart te testen. Deze testen zijn bij Glasimpex in huis uitgevoerd. Dit in aanwezigheid van de betrokken partijen. Er zijn twee liggers opgebouwd. De origineel toe te passen opbouw is getest in een verbinding op stuik, deze is belast met een gewicht van 700kg op een arm van 2000mm vanaf de boutverbinding. Klemming is getest met ruit 12x440mm belast door een gewicht van 600kg op een arm van 2000mm(9000kg op één gat). De testen werden glansrijk doorstaan.

Het veiligheid concept van de constructie is als volgt uitgedacht. Wanneer 2 van de 3 ruiten van een ligger falen is de ligger in staat een aanzienlijk deel van de belasting te kunnen dragen. Wanneer één complete ligger faalt blijft de liggende ruit, met een aanzienlijke doorbuiging, op zijn plaats. Dit hele concept voldoet aan het bouwbesluit (Nen6700) en is in augustus 2010 gemonteerd. Inmiddels heeft de praktijk ook bewezen dat de constructie conform de berekening voldoet. Een graafmachine heeft één van de liggers zodanig beschadigd dat deze in zijn geheel gebroken was. Ondanks deze breuk bleven de dakruiten op hun plaats en kon de ligger veilig verwijderd worden.


glasimpex/museum_Beyerd_Breda-01.jpg
Klik voor een vergroting

Het museum de Beyerd in Breda

Het museum de Beyerd in Breda werd op verzoek van de architect van Heeswijk aangepast aan de huidige tijd waarbij ook de nostalgie gewaarborgd diende te worden. Hiervoor werd een speciale sponningloze buitengevel bedacht waarbij de beglazing gestapeld werd uitgevoerd en deze afgesteund wordt door lichte stalen pendels.

glasimpex/museum_Beyerd_Breda-02.jpg
Klik voor een vergroting


Door de patio en de daklichten uit te voeren in transparantie sponningloze beglazing ontstaat een mooie lichtinval in de verschillende ruimten van het museum. Ook het brandwerende dak in de vorm van een banaan was een uitdaging. Hier moest voldaan worden aan doorval, brandwering en isolatie. Hiervoor is een speciale constructie bedacht die al deze eisen kon waarborgen. Een berekening van de kritische staaltemperatuur was ook geen probleem zodat de brandweer en gemeente hun akkoord snel konden geven.

Architect: Hans van Heeswijk Architecten

Jobsveem "van pakhuis tot woonwerkcomplex"

glasimpex/pakhuis_Jobsveem-02.jpg
Klik voor een vergroting

Voor dit monumentale pand werd de architect gevraagd een ontwerp te maken voor appartementen en voor kantoorruimten op de begane grond. Geen gemakkelijk eis omdat de lichttoetreding van het oorspronkelijke pand als opslagruimte voor stukgoed te wensen overliet. Mei architecten bedacht de oplossing door op drie plaatsen het pand open te werken met hoge atria.

Om ook in de appartementen voldoende licht te krijgen werden de woningen grenzend aan de atria ook voorzien van verdiepinghoge gevelbeglazing. Deze beglazing diende rookwerend, isolerend en doorvalveilg te zijn. Aan al deze eisen kon Glasimpex Schiedam B.V. voldoen en werden diverse testen gedaan op de bouwplaats en bij een testinstituut in Duitsland, waardoor een veilig en lichte opening in het bestaand gebouw kon worden gerealiseerd.

glasimpex/pakhuis_Jobsveem-01.jpg
Klik voor een vergroting

Ook voor de zogenaamde “licht”gaten in de gevel had Mei architecten een idee. Dit moest een semi open gevel worden waarbij ventilatie een belangrijk item was. Om dit te bewerkstelligen werd in samenspraak met Glasimpex speciale gietstukken ontwikkeld waarin zelfs het logo van de architect en de naam van het pand is opgenomen. Ook hier moest de gevel voldoen aan alle eisen met betrekking tot windbelasting en de horizontale verplaatsingen. De gevel kan tot wel 300 mm verplaatsing opvangen zonder dat ruitbreuk zal optreden.

Na voltooiing van het pand besloot Mei architecten zelf zijn intrek te doen op de begane grond van het pand. Ook hier is met verschillende glassoorten gewerkt om de toiletunits(geheel van glas), vergaderruimten(met beglazing van 1400 x 5200 mm uit één stuk gehard) en de balie geheel in de stijl van de architect en de uitstraling van het gebouw uit te werken.

Architect: Mei architecten en Stedebouwers B.V.

Vincent van Goghmuseum te Zundert

glasimpex/Van_Gogh_Museum-01.jpg
Klik voor een vergroting

Het oorspronkelijke geboortehuis van Vincent van Gogh is in 2008 omgebouwd tot een museum. Om voldoende ruimte te creeeren werden verschillende gebouwen met elkaar verbonden. Om te zorgen dat dit zo onopvallend mogelijk gebeurde is gekozen voor blanke geharde beglazing en veel lichttoetreding via de dakbeglazing die transparant is verbonden met de voorgevel zodat extra diepte is gecreëerd. Om een sponningloze beglazing te krijgen is hier gekozen voor de zogenaamde “spider”beglazing waardoor slechts enkele gaten met hun bevestiging zorgen voor een zo transparant mogelijke gevel.

Architect: Oomen Architecten B.V.

De Lotus gebouwen te Capelle a/d IJssel

glasimpex/Lotus_gebouwen_Capelle.jpg
Klik voor een vergroting

Voor deze vier gelijk uitziende kantoorgebouwen was de architect opzoek naar glazen luifels die middels 6 tuien aan het gebouw moesten worden bevestigd. Gezien de grote krachten en de zeer grote ruiten van 2430 x 3600 mm(totaal 4 stuks per luifel) moest hier serieus reken en engineeringwerk worden verricht om deze ruiten aan zes relatief kleine bevestigingsrotules te kunnen bevestigen. Ook hier kon Glasimpex voldoen aan de wensen van de architect en zijn vier zeer transparantie luifels gecreëerd die voldoen aan alle huidige Europese normen.

Archtitect: Dam & Partners Architecten


Bekijk ook de pagina met detailtekeningen.

Neem voor advies contact op!


 

Constructieve Beglazing

ProductFlits

  • Profilit™Profilit™

    Profilit™ glas is het ideale bouwelement waarmee lichte, transparante gevels worden gecreëerd.

  • Isolerend glasIsolerend glas

    Zonreflecterend isolerend dubbelglas voor thermische isolatie

  • Glazen bouwstenenGlazen bouwstenen

    Glazen bouwstenen zijn in diverse kleuren en formaten verkrijgbaar